Home |  Invitation |  Bulletin |  Schedule |  Committee |  Invited Speakers  |  Location |  About Us |  Registration |  Contact Us
  

 

International Advisory Committee  
   
Won-Jei CHO
Christopher J. EASTON
Akira HARADA
Hitoshi HASHIMOTO
Kenjiro HATTORI
Koichiro HIRANO
Yoshihisa INOUE
Koji KANO
Makoto KOMIYAMA
Akira KUSAI
Nobuhiro KUWAHARA
Stephan F. LINCOLN
Yoshihisa MATSUI
Peerada MONGKOLKUL
Tsuneji NAGAI
Nobuyuki NAKAMURA
Toshikazu NAKANO
Tetsuo OSA
Jin-Ho SEO
Toshiko TANIMOTO
Keiji TERAO
Haruhisa UEDA
Kaneto UEKAMA
Pradeep R. VAVIA
Keiji YAMAMOTO
Korea
Australia
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Australia
Japan
Thailand
Japan
Japan
Japan
Japan
Korea
Japan
Japan
Japan
Japan
India
Japan
   
Organizing Committee  
   
Yu LIU (Co-Chairman)
Qing-Xiang GUO (Co-Chairman)
Heng-Yi ZHANG (Secretary)
Wen-Shen CAI
Hui-Lan CHEN
Yong CHEN
Jing LI
Zhi-Chun LI
Gui-Min Luo
Run-Hua LU
Qing-Jin MENG
Xing-Hai, SHEN
Shao-Min SHUANG
He TIAN
You-Ming ZHANG
Qi-Lin ZHOU
Tianjin
Hefei
Tianjin
Hefei
Nanjing
Tianjin
Tianjin
Tianjin
Changchun
Chengdu
Nanjing
Beijing
Taiyuan
Shanghai
Lanzhou
Tianjin

 

Designed by: Dr. Ying-Wei Yang